Timpani

O našej spoločnosti

         

  Topánky vyrábame od roku 1990.   V tom čase sme spolupracovali s  kostýmovými výtvarníkmi  a učiteľmi spoločenských tancov. Podľa ich návrhov sme vyrábali topánky z rôznych období. Boli sme zameraní na scénickú, tanečnú a spoločenskú obuv. Trvalo to nejaké obdobie, ale tak ako sa menila a vyvíjala naša spoločnosť, menila sa aj naša výroba. Začali sme sa ako národ viac zaujímať o ľudové zvyky  na Slovensku a obnovovať ich.  Tento záujem ľudí o folklór, o naše tradície,  zmenil našu výrobu .  Myšlienka vyrábať čižmy, krpce, kapce a inú obuv našich predkov nás nadchla. Začali sme sa stretávať  s odborníkmi  a  s fanúšikmi folklóru z rôznych regiónov,  ktorí nám s radosťou  odovzdávajú svoje poznatky, rady, fotografie a iné vzácne materiály.  Na základe týchto informácií a našich dlhoročných skúseností v obuvníctve spoločne prispievame k zachovaniu ľudových tradícií  a vďaka záujmu Slovákov žijúcich v zahraničí sa naša kultúra šíri po celom svete.

 


   Počas nášho fungovania  spoznávame  zaujímavých ľudí , učíme sa od nich, posúva nás to ďalej. Sme radi, keď našou výrobou  prispejeme  k realizácii krásnych muzikálov, divadelných, tanečných, hudobných a folklórnych vystúpení.


  


GALÉRIA OBUVI

Popozerajte si obuv ručnej výroby